Thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển Hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc thành lập 04 trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường đại học - cao đẳng Việt Nam và Đại học Đà Nẵng, ngày 01/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4589/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường ĐH Vinh là đơn vị hoạt động theo qui định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

 

Sứ mạng

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế.

 

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đánh giá và tư vấn cải tiến chất lượng giáo dục có uy tín trong khu vực, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục (EQA) quốc tế.

 

Mục tiêu

- Góp phần thực hiện Chương trình Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030.
- Góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm đối với các cơ quan quản lí và xã hội.
- Cung cấp thông tin đáng tin cậy về chất lượng các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo cho sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và xã hội.


Khẩu hiệu hành động

Chuyên nghiệp - Chính xác - Tin cậy.

 

Liên hệ

- Địa chỉ:          Tầng 2, Tòa nhà Khảo thí - Trường Đại học Vinh -  Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại:     023 8868 8866            - Fax: 0238 3989 789  

- Website:        http://cea.vinhuni.edu.vn/

- Email:            kdclgd@vinhuni.edu.vn; cea@vinhuni.edu.vn