Ngày 30/5/2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (Trung tâm) tổ chức lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài đối với 02 chương trình đào tạo trình độ đại học của nhà trường gồm: Đô thị học và ngành Ngôn ngữ Nga

Tham dự chương trình, Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Lê Phước Minh -  – Trưởng đoàn ĐGN; TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Vinh – Thư ký Đoàn; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh - Thành viên thường trực; ThS. Nguyễn Thị Sáu - Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng, Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Thành viên Đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - Kĩ thuật Bình Dương - Thành viên; ThS. Vũ Hoàng Điệp - Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Kiến trúc - Thành viên; ThS. Nguyễn Thị Thanh - Giám sát viên.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng trường; TS. Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Hoàng Dũng - Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Vũ Hương Chi - Trưởng Khoa Ngữ văn Nga; TS. Trương Hoàng Trương - Trưởng Khoa Đô thị học cùng lãnh đạo các khoa, bộ môn, phòng, ban cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Đợt khảo sát chính thức 02 CTĐT đã trải qua 04 làm việc ngày từ ngày 27/5/2022 đến ngày 30/05/2022 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các hoạt động: khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: thư viện, phòng tư liệu, phòng thực hành, phòng học, sân bãi phục vụ đào tạo, ký túc xá; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc trực tiếp và trực tuyến với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng và các Khoa phụ trách CTĐT được đánh giá.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

PGS.TS. Lê Phước Minh

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh - Thành viên thường trực

PGS.TS. Lê Phước Minh - Trưởng đoàn ĐGN cùng các thành viên đoàn đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho từng tiêu chuẩn và khuyến nghị chung cho 02 CTĐT để Trường và các Khoa xây dựng kế hoạch và giải pháp cải tiến chất lượng CTĐT cũng như tham khảo cho định hướng phát triển của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo.

TS. Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng

Tại phiên bế mạc, TS. Phạm Tấn Hạ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn đánh giá ngoài với sự chuyên nghiệp trong chuyên môn và tinh thần nghiêm túc, tận tâm, khách quan, công bằng. Đoàn đã cung cấp những thông tin chính xác, có giá trị trong báo cáo và những khuyến nghị rất hữu ích, thiết thực đối với Trường, giúp Trường nhận ra những điểm mạnh, những tồn tại cần cải tiến và nâng cao chất lượng. Đây là những kinh nghiệm quý báu không chỉ đối với 02 Khoa có CTĐT được đánh giá mà còn có ý nghĩa to lớn đối với Nhà trường nói chung và đối với các phòng/khoa/trung tâm khác trực thuộc Trường nói riêng

TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm

Đại diện Trung tâm, TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm khác đã phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời và bày tỏ thiện ý mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trường và Trung tâm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong những giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Cuối phiên bế mạc, Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh đã cùng nhau ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 CTĐT trình độ đại học.