Sáng ngày 12/9/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD - ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành: Dược học và Luật kinh tế của Đại học Công nghệ Miền Đông.

 

Toàn cảnh buổi Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ Miền Đông

Về phía Đoàn đánh giá ngoài có: TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn (tham gia trực tuyến); TS. Phan Hùng Thư - Thư kí Đoàn; PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên Đoàn; ThS. Nguyễn Thị Thanh - Giám sát Đoàn (tham gia trực tuyến).

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Đại học Công nghệ Miền Đông có PGS. TS. Thái Bá Cần - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. TS. Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các khoa có chương trình kiểm định; các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá; đại diện các phòng, ban, đơn vị chức năng.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 02 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Nhà trường.

 

TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh

TS. Phan Hùng Thư - Thư kí Đoàn

PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên Đoàn

Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ Miền Đông. Đánh giá về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng, Các chuyên gia trong Đoàn ĐGN đã chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

Kết thúc buổi làm việc, Đại diện Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và Đại diện Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học vinh đã kí kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.