Sáng ngày 05/12/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành: Giáo dục tiểu học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hoa Lư.

Về phía đoàn ĐGN, có mặt trực tiếp tại Nhà trường để tiến hành khảo sát có TS Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; GS.TS. Nguyễn Quang Dong – Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Trường Đại học Hoa Lư có TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; thành viên Hội đồng tự đánh giá; Ban thư ký; các nhóm chuyên trách và cán bộ; giảng viên của khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non và khoa Kinh tế.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 02 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Nhà trường.

TS Nguyễn Đình Huy- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong – Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài

Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư. Đoàn đã trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại buổi khảo sát, TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Đoàn đánh giá ngoài, thời gian tới Nhà trường sẽ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, minh chứng theo yêu cầu mà Đoàn và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ hoạt động đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Kết thúc buổi làm việc, TS Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh; TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và GS.TS Nguyễn Quang Dong – Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN chương trình đào tạo.