Sáng ngày 16/01/2024, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 02 chương trình đào tạo ngành: Hệ thống thông tin quản lý và Tin học và Kỹ thuật máy tính của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Toàn cảnh

Về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường ĐH Vinh và Đoàn đánh giá ngoài có GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn, TS. Ngô Hải Chi – Thành viên, TS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm, Thư ký đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Lê Trung Thành, Hiệu trưởng; đại diện các khoa có chương trình đào tạo được đánh giá; lãnh đạo và nhân viên các đơn vị trong toàn Trường.

Trước khi tiến hành cuộc họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian thực hiện một khảo sát thực tế về khuôn viên của Nhà trường; nghiên cứu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên của hai chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức, bao gồm hồ sơ và minh chứng phục vụ cho đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn

Sau đó, Đoàn chuyên gia đánh giá đã đưa ra nhận xét về việc chuẩn bị hồ sơ và cơ sở vật chất phục vụ cho đánh giá của hai chương trình đào tạo của Nhà trường. Đoàn đã chỉ ra một số tiêu chí mà Nhà trường cần chú ý bổ sung, điều chỉnh, và hoàn thiện để đảm bảo sự thành công của đợt khảo sát chính thức. Đồng thời, nhóm đã có cuộc trao đổi và thống nhất với Nhà trường về nguyên tắc làm việc của nhóm, thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức, bổ sung tài liệu, hồ sơ, và minh chứng, cũng như thống nhất về thành phần và số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm

Thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường ĐH Vinh, TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn Nhà trường đã tin tưởng và tiếp tục lựa chọn Trung tâm là đối tác để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và hy vọng rằng đoàn đánh giá ngoài sẽ có những tư vấn thiết thực nhằm giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

PGS.TS. Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu tại buổi khảo sát, PGS.TS. Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cám ơn sâu sắc đến Đoàn ĐGN về ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Những đánh giá sơ bộ của Đoàn chính là cơ sở quan trọng giúp Trường nhận ra những vấn đề cần được hoàn thiện, các minh chứng cần bổ sung và các nội dung cần điều chỉnh trong đợt đánh giá chính thức sắp tới.

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ, Đại diện Đoàn ĐGN; lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.