Sáng ngày 01/4/2021, Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD - ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế học), Kinh tế (chuyên ngành Quản lý công và chính sách bằng Tiếng Anh) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có TS. Trần Đình Quang - Giám đốc đồng thời là Thư ký của Đoàn. Đoàn ĐGN có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn, PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị - Thành viên thường trực, PGS.TS. Nguyễn Thái An - Thành viên, TS. Nguyễn Văn Đường - Thành viên.

 

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, GS.TS. Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo các Khoa và cùng các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các cán bộ đầu mối phục vụ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo.

 

 

Toàn cảnh phiên làm việc

 

Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 03 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Nhà trường.

 

 


Đoàn ĐGN kiểm tra sơ bộ tài liệu, hồ sơ, minh chứng

 

Tại phiên họp với Lãnh đạo Nhà trường, Trưởng khoa và Hội đồng Tự đánh giá 03 chương trình đào tạo, đại diện các đơn vị chức năng, Đoàn ĐGN đã nghe giới thiệu tổng quan về Trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá và báo cáo quá trình tự đánh giá; Đoàn đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

 


TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHV phát biểu tại phiên làm việc

 


PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng NEU phát biểu

 


GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá 03 CTĐT

 


 


 


Các chuyên gia Đoàn ĐGN trao đổi tại phiên làm việc

 

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN chương trình đào tạo.

 


Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHV; Trưởng Đoàn ĐGN và Hiệu trưởng TNEU ký kết biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

 

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ diễn ra từ ngày 23/4 đến 27/4/2021.