Ngày 20/12/2021, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ thông tin; kỹ thuật Trắc địa Bản đồ của Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  

Toàn cảnh phiên họp

Tham dự trực tiếp đợt khảo sát có TS. Nguyễn Duy Mộng Hà Thành viên Đoàn; ThS. Nguyễn Thị Sáu – Thành viên Đoàn; PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng – Thành viên; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Trưởng Đoàn (Tham gia trực tuyến); ThS Nguyễn Đình HuyThư kí Đoàn (Tham gia trực tuyến); ThS. Giản Hoàng Anh – Giám sát viên ( Tham gia trực tuyến)

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Huỳnh QuyềnHiệu trưởng nhà Trường; Lãnh đạo các Khoa được đánh giá; Đại diện các phòng chức năng và thành viên Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên, cơ sở vật chất; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Nhà trường.

 

ThS. Nguyễn Thị Sáu Thành viên Đoàn ĐGN phát biểu tại phiên làm việc

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng Thành viên Đoàn ĐGN phát biểu tại phiên làm việc

 

ThS. Nguyễn Đình Huy Thư kí Đoàn ĐGN phát biểu tại phiên làm việc

 

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà Thành viên Đoàn

Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Trường. Đánh giá về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng, Đoàn đã chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức.

Đoàn đã trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan, hình thức phỏng vấn sẽ thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến..

Phát biểu tại phiên làm việc,  PGS.TS. Huỳnh Quyền - Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Đoàn ĐGN và khẳng định thời gian tới Nhà trường sẽ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu mà Đoàn đã chỉ ra. 

Hoạt động khảo sát sơ bộ kết thúc bằng lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đoàn ĐGN và Nhà trường.

 

 Đại diện Lãnh đạo Nhà trường và Đoàn ĐGN ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.