Ngày 03/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh đã phối hợp với Trường Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức Lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài đối với: 02 chương trình đào tạo trình độ Đại học các ngành: Dược học và Luật kinh tế của Trường Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng Đoàn; TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm; TS. Phan Hùng Thư - Thư ký Đoàn; PGS. TS. Lê Đức Giang - Thành viên thường trực; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Thành viên; PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên; ThS. Nguyễn Thị Thanh - Giám sát.

Về phía Trường Đại học Công nghệ Miền Đông có PGS. TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng; TS. Đặng Văn Thương - Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học - Nghiên cứu khoa học; TTUT. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng khoa Khoa học sức khỏe; TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Khoa Kinh tế - Quản trị - Luật; BSCKI. Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền - Giám đốc chương trình đào tạo ngành Dược học; LS. ThS. Nguyễn Năng Quang - Giám đốc chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Phó Trưởng phòng Khảo thí - đảm bảo chất lượng cùng các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách, Trưởng, Phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên Trường.

Đoàn Đánh giá ngoài và Nhà trường đã phối hợp làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả trong 04 ngày tại Nhà trường. Đoàn chuyên gia ĐGN do GS. TSKH. Đặng Ứng Vận làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã thực hiện các hoạt động chuyên môn gồm phỏng vấn thu thập ý kiến các bên liên quan; làm việc với lãnh đạo Nhà trường, hội đồng tự đánh giá; nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, minh chứng; vận hành thử các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành; kiểm tra các thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hành thí nghiệm; quan sát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên Nhà trường.

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng Đoàn

TS. Lê Đức Giang - Thành viên thường trực

PGS. TS. Nguyễn Thái An - Thành viên

Tại buổi lễ, GS. TSKH. Đặng Ứng Vận cùng các chuyên gia trong Đoàn đã trình bày báo cáo kết quả sơ bộ của đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo. Báo cáo của Đoàn đã đưa ra những đánh giá, nhận xét về điểm mạnh cũng như đưa ra những đề xuất cần cải tiến của các chương trình đào tạo nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đảm bảo quyền lợi của người học, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và các bên liên quan. Đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần hợp tác của Nhà trường trong suốt thời gian làm việc vừa qua.

TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm

Phát biểu tại phiên bế mạc, TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - TDHV đã đánh giá cao và cảm ơn các chuyên gia trong Đoàn Chuyên gia ĐGN đã làm việc hết sức tâm huyết với tinh thần nghiêm túc, công tâm và khách quan để có được kết quả đánh giá xác thực và có giá trị đối với Nhà trường. TS. Trần Đình Quang cũng đã cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm khác đã phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời và bày tỏ thiện ý mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trường và Trung tâm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong những giai đoạn đánh giá tiếp theo.

PGS. TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Nhà trường

PGS. TS Phạm Văn Song - Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm để thực hiện thành công đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường. Nhà trường đặc biệt trân trọng và sẽ nghiêm túc tiếp thu những gợi ý, khuyến nghị của đoàn chuyên gia để có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế và có kế hoạch, chương trình hành động nhằm cải tiến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới

Kết thúc Bế mạc, GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng Đoàn Đánh giá ngoài, PGS. TS Phạm Văn Song – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường ĐH Vinh đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài 02 Chương trình đào tạo.