Ngày 14/11/2022, Trường Đại học Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (Trung tâm) tổ chức lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo nhà trường gồm: thạc sĩ Quản lý kinh tế; cử nhân ngành Kế toán, cử nhân Quản trị kinh doanh và cử nhân Quan hệ công chúng.

Tham dự chương trình, Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Trưởng Đoàn; TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký; ThS. Giản Hoàng Anh - Giám sát Đoàn cùng các thành viên Đoàn Đánh giá ngoài

Đại diện Trường Đại học Hòa Bình có NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội Đồng trường cùng lãnh đạo các khoa, bộ môn, phòng, ban cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

Đợt khảo sát chính thức 04 CTĐT đã trải qua 05 làm việc ngày từ ngày 10/11/2022 đến ngày 14/11/2022 tại Trường Đại học Hòa Bình, gồm các hoạt động: khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ cho các chương trình đào tạo như: thư viện, phòng tư liệu, phòng thực hành, phòng học, sân bãi phục vụ đào tạo, ký túc xá; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc trực tiếp và trực tuyến với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng và các Khoa phụ trách CTĐT được đánh giá.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Trưởng Đoàn

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương - Trưởng Đoàn ĐGN cùng các thành viên đoàn đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho từng tiêu chuẩn và khuyến nghị chung cho 04 CTĐT để Trường và các Khoa xây dựng kế hoạch và giải pháp cải tiến chất lượng CTĐT cũng như tham khảo cho định hướng phát triển của Trường Đại học Hòa Bình trong giai đoạn tiếp theo.

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường

Tại phiên bế mạc, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường Trường Đại học Hòa Bình gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn đánh giá ngoài với sự chuyên nghiệp trong chuyên môn và tinh thần nghiêm túc, tận tâm, khách quan, công bằng. Đoàn đã cung cấp những thông tin chính xác, có giá trị trong báo cáo và những khuyến nghị rất hữu ích, thiết thực đối với Trường, giúp Trường nhận ra những điểm mạnh, những tồn tại cần cải tiến và nâng cao chất lượng. Đây là những kinh nghiệm quý báu không chỉ đối với 04 Khoa có CTĐT được đánh giá mà còn có ý nghĩa to lớn đối với Nhà trường nói chung và đối với các phòng/khoa/trung tâm khác trực thuộc Trường nói riêng

TS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm

Đại diện Trung tâm, TS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm khác đã phối hợp với Đoàn đánh giá ngoài hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời và bày tỏ thiện ý mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trường và Trung tâm trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục trong những giai đoạn đánh giá tiếp theo.

Cuối phiên bế mạc, Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Hòa Bình và Trung tâm KĐCLGD – Trường Đại học Vinh đã cùng nhau ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 CTĐT trình độ đại học.