Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-ĐHV ngày 15/12/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường, ngày 26/12/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) và duyệt kế hoạch năm học 2023 tại phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành – Trường Đại Học Vinh. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức của Trung tâm. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chỉ đạo Hội nghị; Cùng tham dự có đại diện các đơn vị: Công đoàn Trường, phòng Hành chính Tổng hợp, Ban thanh tra nhân dân.

Trong năm học 2022 – 2023 Trung tâm vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các Trường đại học trong cả nước; đặc biệt là cán bộ, viên chức của Trung tâm Kiểm định chất lượng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh; cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phân công công tác. Trung tâm luôn nhận được sự uy tín, phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị đối tác. Hiện tại Trung tâm có 11 cán bộ, viên chức và đa số đã tham gia các hoạt động chuyên môn như làm thư kí, giám sát viên các đoàn đánh giá ngoài; thực hiện tư vấn tự đánh giá, bồi dưỡng công tác đảm bảo chất lượng cho các cơ sở giáo dục.

Trong công tác chuyên môn, ngoài hoàn thành xuất sắc các công việc theo chức năng nhiệm vụ, Trung tâm cũng đã tham gia nhiều hoạt động của Trường Đại học Vinh, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành thắng lợi năm học 2022 – 2023.

TS. Trần Đình Quang, Giám đốc trung tâm

Tại cuộc họp, TS. Trần Đình Quang - Giám đốc trung tâm đã báo cáo Đánh giá thực hiện kế hoạch năm học 2023 và xây dựng kế hoạch năm tài chính 2024. Báo cáo đã khái quát đặc điểm, tình hình của đơn vị trong năm học 2023; một số kết quả đạt  được của Công đoàn Trung tâm và  Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 của viên chức, người lao động thuộc Trung tâm. Báo cáo cũng đã nêu các kiến nghị đề xuất của Trung tâm cho năm 2024.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà Trường

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã đánh giá cao vai trò của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh một số trọng tâm công tác của Trung tâm trong năm học mới và đề nghị cán bộ viên chức của Trung tâm cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, mặt ưu điểm tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới và mong muốn trung tâm tiếp tục tư vấn cho Nhà trường công tác xếp hạng để hướng đến top 500 Trường Đại học hàng đầu Châu Á.