Chiều ngày 24/9/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm KĐCLGD - ĐHV) đã tiến hành phiên họp Hội đồng lần thứ XII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 02 Trường Đại học được đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) và 01 Trường được đánh giá Cơ sở giáo dục (CSGD) đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài trong thời gian vừa qua. Phiên họp hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh phiên họp

Các Trường đã được Đánh giá Ngoài gồm có: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (02 CTĐT); Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (02 CTDT); Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (CSGD).

Các Thành viên Hội đồng

Tham dự phiên họp có TS. Vương Thị Minh Châu – Chuyên viên phòng Kiểm định chất lượng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo có; Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHV và các thành viên Hội đồng KĐCLGD; Tổ Thư ký; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên khai mạc, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và các cơ sở giáo dục tham dự phiên họp, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng, quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp.

Ngay tiếp sau phần khai mạc, Hội đồng đã lần lượt được nghe các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá; về Cơ sở giáo dục được đánh giá; nghe Trưởng các Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện các CSGD và Trưởng Đoàn để làm rõ hơn thông tin về Nhà trường và các CTĐT, hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, thấy được quá trình vận hành của CSGD, CTĐT trong giai đoạn đánh giá để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Cuối mỗi buổi họp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tiếp để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các Trường đã tham gia chất vấn trong buổi họp.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Hội Đồng, Trưởng ban Kiểm phiếu

Thay mặt cho Ban kiểm Phiếu, GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Hội đồng, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về các chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục của các Trường đang được thẩm định kết quả.

Sau phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các Trường được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Hội đồng KĐCLGD - Trường ĐHV