Sáng ngày 07/01/2023, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục; Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và các Trường Đại học đang được thẩm định kết quả đánh giá ngoài lần này đã tiến hành khai mạc phiên họp Hội đồng lần thứ XIII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 07 Trường Đại học được đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) và 03 Trường được đánh giá Cơ sở giáo dục (CSGD) đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài trong thời gian vừa qua. Cuộc họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 07 và 08 tháng 01 năm 2023

Toàn cảnh phiên họp

 Các Trường đã được Đánh giá Ngoài gồm có: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (02 CTĐT); Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (04 CTĐT); Trường Đại học Kinh Bắc (CSGD); Trường Đại học Mỏ - Địa chất (03 CTĐT); Trường Đại học Hòa Bình (04 CTĐT); Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (04 CTĐT); Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (CSGD); Học viện Báo chí và Tuyên truyền (07 CTĐT); Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (03 CTĐT); Trường Đại học Trưng Vương (CSGD).

Tham dự phiên họp có Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHV và các thành viên Hội đồng KĐCLGD; Tổ Thư ký; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên khai mạc, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và các cơ sở giáo dục tham dự phiên họp, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng, quán triệt nội dung, mục đích Phiên họp.

Trường Đại học Hòa Bình

Trường Đại học Kinh Bắc

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa     

Ngay tiếp sau phần khai mạc, Hội đồng đã lần lượt được nghe các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá; về Cơ sở giáo dục được đánh giá; nghe Trưởng các Trưởng Đoàn ĐGN báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện các CSGD và Trưởng Đoàn để làm rõ hơn thông tin về Nhà trường và các CTĐT, hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, thấy được quá trình vận hành của CSGD, CTĐT trong giai đoạn đánh giá để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Cuối mỗi buổi họp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tiếp để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các Trường đã tham gia chất vấn trong buổi họp.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Ủy viên Hội Đồng, Trưởng ban Kiểm phiếu

Thay mặt cho Ban kiểm Phiếu, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng – Ủy viên Hội đồng, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về các chương trình đào tạo và Cơ sở giáo dục của các Trường đang được thẩm định kết quả.

Sau phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các Trường được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Trường Đại học Kinh Bắc

Trường Đại học Hòa Bình

Trường Đại học Trưng Vương

Học viện Báo chí và Tuyên truyền