Vào ngày 13/01/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm) đã tổ chức phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục. Mục tiêu của cuộc họp này là thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho 02 cơ sở giáo dục (CSGD) và 13 chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc 04 cơ sở giáo dục. Cuộc họp đã được tổ chức theo hình thức kết hợp, bao gồm cả giao tiếp trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh phiên họp

Các CSGD và CTĐT được họp xét lần này: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (04 CTĐT); Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (05 CTĐT); Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (03 CTĐT); Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (01 CTĐT); Học viện Báo chí và Tuyên truyền (CSGD); Trường Đại học Hòa Bình (CSGD).

Tham dự phiên họp gồm các thành viên Hội đồng KĐCLGD; PGS.TS. Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ Thư ký; Trưởng các đoàn đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục nêu trên. TS. Trần Đình Quang, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng

Tại phiên khai mạc, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào đón các Đại biểu từ các Trường, Thành viên Hội đồng KĐCLGD đã tham dự dự phiên họp lần này. Chủ tịch Hội đồng đã thông qua chương trình phiên họp và công bố quy trình họp, nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Trên cơ sở đó, ông đã trình bày nội dung và mục tiêu chính của phiên họp, nhằm đảm bảo sự triệt để trong quá trình làm việc.

PGS.TS. Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Phiên họp khai mạc, PGS.TS. Phạm Quốc Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và khách quan trong việc triển khai các hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, cũng như hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Ông cũng đã đề cập đến một số khía cạnh mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục hiện tại.

Sau Phiên khai mạc, Hội động kiểm định chất lượng giáo dục có phiên họp riêng để thống nhất nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng. TS. Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm, Thư kí Hội đồng đã thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài của các CTĐT/CSGD đang được thẩm định và xét công nhận kết quả lần này.

TS. Đào Hải Trưởng đoàn ĐGN đối với Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

PGS.TS. Ngô Đình Phương Trưởng đoàn ĐGN đối với Trường Đại học Hòa Bình

Đại biểu Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Đại biểu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại biểu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Đại biểu Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Đại biểu Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đại biểu Trường Đại học Hòa Bình

Các thành viên của Hội đồng đã tiến hành thảo luận và trao đổi với đại diện từ các cơ sở giáo dục và các Trưởng đoàn đánh giá ngoài để hiểu rõ hơn về Nhà trường cũng như các chương trình đào tạo. Họ đã dành thời gian tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục, cũng như quá trình vận hành của chương trình đào tạo trong giai đoạn đánh giá. Mục tiêu của Hội đồng là cung cấp những gợi ý, định hướng và quyết định phù hợp cho giai đoạn tiếp theo dựa trên thông tin thu thập được. Bằng việc nắm vững thông tin chi tiết về Nhà trường và chương trình đào tạo, Hội đồng hy vọng sẽ có khả năng đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn để phát triển và cải thiện trong tương lai.

PGS.TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Hội Đồng, Trưởng ban Kiểm phiếu

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Hội Đồng, Trưởng ban Kiểm phiếu

Cuối mỗi buổi họp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tiếp để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các CTĐT/CSGD. Thay mặt cho Ban kiểm Phiếu, PGS.TS. Trần Bá Tiến – Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Thu Hà đã công bố kết quả bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả.

Sau phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các Trường được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

 

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Đại học Hòa Bình