Vào ngày 31/3/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm) đã tổ chức phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.

Toàn cảnh phiên họp

Mục tiêu của cuộc họp này là thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cho và 06 chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc 02 cơ sở giáo dục. Cuộc họp đã được tổ chức theo hình thức kết hợp, bao gồm cả giao tiếp trực tiếp và trực tuyến. Các CSGD và CTĐT được họp xét lần này: Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (02 CTĐT); Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (04 CTĐT).


Tham dự phiên họp gồm các thành viên Hội đồng KĐCLGD; TS. Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ Thư ký; Trưởng các đoàn đánh giá ngoài; đại diện các cơ sở giáo dục nêu trên. TS. Trần Đình Quang, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng

Tại phiên khai mạc, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào đón các Đại biểu từ các Trường, Thành viên Hội đồng KĐCLGD đã tham dự dự phiên họp lần này. Chủ tịch Hội đồng đã thông qua chương trình phiên họp và công bố quy trình họp, nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Trên cơ sở đó, ông đã trình bày nội dung và mục tiêu chính của phiên họp, nhằm đảm bảo sự triệt để trong quá trình làm việc.

TS. Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Phiên họp khai mạc, TS. Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu về công tác kiểm định trong thời gian vừa qua đặc biệt là trong mười năm gần đây thì đang có nhiều bước tiến lớn và vai trò của công tác bảo đảm bảo, kiểm định chất lượng ngày càng được thể hiện mạnh mẽ. Ông cũng đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và khách quan trong việc triển khai các hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, cũng như hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh và của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. Ông cũng đã đề cập đến một số khía cạnh mới trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục hiện tại và định hướng trong tương tai.

TS. Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm, Thư kí Hội đồng

Sau Phiên khai mạc, Hội động kiểm định chất lượng giáo dục có phiên họp riêng để thống nhất nội dung và phương thức làm việc của Hội đồng. TS. Nguyễn Đình Huy - Phó giám đốc Trung tâm, Thư kí Hội đồng đã thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài của các CTĐT đang được thẩm định và xét công nhận kết quả lần này.

Đại biểu Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại biểu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Hội đồng đã dành thời gian tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục, cũng như quá trình vận hành của chương trình đào tạo trong giai đoạn đánh giá. Các thành viên của Hội đồng đã tiến hành thảo luận và trao đổi với đại diện từ các cơ sở giáo dục và các Trưởng đoàn đánh giá ngoài để hiểu rõ hơn về Nhà trường cũng như các chương trình đào tạo.. Mục tiêu của Hội đồng là cung cấp những gợi ý, định hướng và quyết định phù hợp cho giai đoạn tiếp theo dựa trên thông tin thu thập được. Bằng việc nắm vững thông tin chi tiết về Nhà trường và chương trình đào tạo, Hội đồng hy vọng sẽ có khả năng đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn để phát triển và cải thiện trong tương lai.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Hội Đồng, Trưởng ban Kiểm phiếu

Cuối mỗi buổi họp, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu kín trực tiếp để thông qua nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các CTĐT. Thay mặt cho Ban kiểm Phiếu, GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Ủy viên Hội đồng đã công bố kết quả bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về các chương trình đào tạo được thẩm định kết quả.

Sau phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các Trường được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.