Ngày 05/9/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (KĐCLGD - ĐHV) đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 04 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non và Quản lý Nhà nước của trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN 04 chương trình đào tạo của Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Về phía Đoàn chuyên gia ĐGN gồm có GS. TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn chuyên gia (tham gia bằng hình thức trực tuyến); TS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, Thư kí Đoàn; PGS.TS Lê Đức Giang – Thành viên thường trực Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có: TS. Lê Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Vũ Văn Tuyến - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Đồng Hương Lan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban chủ nhiệm các khoa có CTĐT được đánh giá, thành viên Hội đồng tự đánh giá cùng đại diện các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường.

TS. Nguyễn Đình Huy – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh, Thư kí Đoàn

PGS.TS Lê Đức Giang – Thành viên thường trực Đoàn

Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên 04 chương trình đào tạo được đánh giá. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN chương trình đào tạo của Nhà trường.

Tiếp sau đó, Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN 04 chương trình đào tạo của Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Đoàn ĐGN chỉ ra một số tiêu chí Nhà trường cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức. Đoàn cũng đã thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.

Kết thúc buổi làm việc, Đại diện Đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh và Đại diện Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ