Ngày 15/8/2022, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm) đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Tham dự trực tiếp đợt khảo sát về phía Đoàn chuyên gia ĐGN và Trung tâm Kiểm định có GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên Chánh Văn phòng Quốc gia Giáo dục, Trưởng đoàn đánh giá ngoài làm Trưởng đoàn, TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD- Trường ĐH Vinh, Thư ký đoàn ĐGN. Và tham gia trực tuyến có ThS. Nguyễn Thị Thanh - Giám sát viên và ThS Võ Công Dũng - giám sát viên của Đoàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn ĐGN, về phía Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh TS. Hoàng Hùng Thắng - Bí thư Đảng uỷ, HT Nhà trường cùng quý Thầy Cô trong Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Trường và đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, Trung tâm, các Phòng chức năng, các Tiểu ban chuyên trách, giảng viên và các chuyên viên liên quan.

Trước khi tiến hành phiên họp với Nhà trường, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên, cơ sở vật chất; tìm hiểu sơ bộ điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ ĐGN của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia ĐGN đã có những nhận xét về công tác chuẩn bị hồ sơ minh chứng và cơ sở vật chất phục vụ ĐGN Cơ sở giáo dục của Nhà trường. Đoàn cũng đã trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan, hình thức phỏng vấn.

 

Hoạt động khảo sát sơ bộ kết thúc bằng lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đoàn ĐGN và Nhà trường.