Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đã hoàn tất quy trình đánh giá ngoài trong thời gian vừa qua, ngày 24-25/7/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh tổ chức phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ VIII. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự phiên họp có PGS.TS. Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và đào tạo; Ông Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng; đầy đủ thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục; Ban Thư ký; Trưởng các Đoàn ĐGN; đại diện Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của 06 CSGD được đánh giá hoặc có CTĐT được đánh giá.

 

 

 

Tại phiên khai mạc toàn thể, TS. Trần Đình Quang - Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã phát biểu chào mừng các thành viên Hội đồng và các cơ sở giáo dục tham dự phiên họp, đồng thời thông qua chương trình phiên họp, công bố quy trình họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và nguyên tắc làm việc của Hội đồng.

Trong hai ngày phiên họp diễn ra, Hội đồng đã lần lượt nghe các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo tổng quan về Nhà trường, về các chương trình đào tạo được đánh giá; nghe Trưởng các Đoàn ĐGN báo cáo về hoạt động đánh giá và kết quả đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD và CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành chất vấn, thảo luận, trao đổi với đại diện các CSGD để làm rõ hơn thông tin về Nhà trường và các CTĐT, hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, thấy được quá trình vận hành của CSGD, CTĐT trong giai đoạn đánh giá để từ đó có thể đưa ra những gợi mở, định hướng và quyết nghị phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Sau phiên họp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh sẽ hoàn thiện các thủ tục theo quy trình kiểm định chất lượng để cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các CSGD và CTĐT được thông qua cũng như công bố công khai kết quả đánh giá.

Một số hình ảnh tại phiên họp: