TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Chức vụ, cơ quan công tác

1

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Chủ tịch

Hội đồng

Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

2

TS. Phạm Lê Cường

Thư kí

Hội đồng

Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCL Trường ĐH Vinh

3

TS. Trần Đình Quang

Ủy viên

Giám đốc Trung tâm KĐCLGD

Trường Đại học Vinh

4

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Ủy viên

Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Vinh

5

PGS.TS Ngô Đình Phương

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

6

PGS.TS. Thái Văn Thành

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

7

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Vinh

8

PGS.TS. Mai Văn Trinh

Ủy viên

Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy viên

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

10

ThS. Nguyễn Tuấn Huỳnh

Ủy viên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CIENCO4