Sunday,day 21 month 1 year 2018
    © 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
    Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
    Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
    Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc trung tâm 
    Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.