TT

Cơ sở giáo dục

Kết quả đánhgiáchất lượng

Giấy chứng nhận

Hạn nộpBC giữa kỳ

Tình trạng nộpBC giữa kỳ

 

NĂM 2019

 

 

 

 

1

Trường Đại học FPT

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

02/2022

Đã nộp

2

Trường CĐ Sư phạm Nghệ An

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

02/2022

Đã nộp

 

Năm 2020

 

 

 

 

3

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

07/2022

Đã nộp

4

Trường Đai học Kinh tế Công nghiệp Long An

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

07/2022

Đã nộp

5

Trường Đại học Hoa Lư

07/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

02/2023

Đã nộp

6

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

08/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

02/2023

Đã nộp

7

Trường ĐH Thành Đông

09/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

05/2023

Đã nộp

 

NĂM 2021

 

 

 

 

8

Trường ĐH Hạ Long

46/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

10/2023

 

9

Trường ĐH TN&MT TP. HCM

61/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

01/2024

Đã nộp

10

Trường ĐH Võ Trường Toản

62/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

01/2024

Đã nộp

11

Trường ĐH SPKT Vinh

63/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

01/2024

Đã nộp

 

NĂM 2022

 

 

 

 

12

Trường ĐH Thái Bình Dương

84/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

10/2024

 

13

Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

83/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

10/2024

 

14

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Chu kì 2)

134/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

01/2025

 

15

Trường ĐH Phú Xuân

133/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

01/2025

 

16

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

143/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

04/2025

 

 

Năm 2023

 

 

 

 

17

Trường Đại học Kinh Bắc

154/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

08/2025

 

18

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

163/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

08/2025

 

19

Trường Đại học Trưng Vương

174/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

08/2025

 

20

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

224/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

04/2026

 

21

Trường Đại học Hoà Bình (Chu kì 2)

226/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

08/2026

 

22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (chu kì 2)

227/NQ-HĐKĐCLV

Xem tại đây

08/2026