DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN VU-CEA

 

TT

Học hàm/ Học vị

Họ  và

tên

Ngày sinh

Đơn vị công tác

1.      

 GS.TSKH.

 Bành Tiến 

 Long

    

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.      

 GS.TSKH. 

 Đặng Ứng 

 Vận

 27/3/1945

 Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình

3.      

 GS.TS.

 Đinh Xuân

 Khoa

06/06/1960

 Trường ĐH Vinh

4.      

 GS.TS.

 Nguyễn Hữu

 Đức

15/12/1958

 Trường ĐHQG Hà Nội

5.      

 GS. TS.

 Hoàng Bá

 Thịnh

14/02/1956

 ĐH KHXH&NV Hà Nội

6.      

 PGS.TS.

 Trần Thị 

 Hà

 23/10/1955

 Nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH

7.      

 PGS.TS.

 Bùi Duy 

 Cam

 20/12/1953

 Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN

8.      

 PGS.TS.

 Ngô Đình

 Phương

03/09/1958

 Trường ĐH Vinh

9.      

 PGS.TS.

 Nguyễn Hoa

 Du

28/11/1968

 Trường ĐH Vinh

10.   

 PGS.TS.

 Nguyễn Huy

 Bằng

26/01/1977

 Trường ĐH Vinh

11.   

 PGS.TS.

 Mai Văn

 Chung

16/11/1976

 Trường ĐH Vinh

12.   

 PGS. TS.

 Dương Thị Kim

 Oanh

21/09/1976

 Trường ĐH SPKT tp HCM

13.   

 PGS. TS.

 Nguyễn Thu

 Thủy

02/02/1975

 Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

14.   

 PGS. TS.

 Đỗ Thị Thúy

 Hằng

12/10/1963

 Học Viện Quản lý Giáo dục

15.   

 PGS. TS.

 Đặng Văn

 Hoài

18/03/1968

 Đại Học Y Dược TP HCM

16.   

 PGS. TS.

 Nguyễn Duy

 Phương

12/07/1966

 Đại học Luật - Đại học Huế

17.   

 PGS. TS.

 Lê Thị

 Tuyết

03/01/1962

 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

18.   

 PGS.TS.

 Lê Đức

 Giang

18/06/1976

 Trường ĐH Vinh

19.   

 PGS.TS.

 Nguyễn Thị

 Nhị

30/10/1976

 Trường ĐH Vinh

20.   

 PGS.TS.

 Nguyễn Văn

 Phú

10/03/1972

 Trường ĐH Vinh

21.   

 PGS.TS.

 Nguyễn Văn

 Long

30/04/1963

 Trường ĐH GTVT

22.   

 PGS.TS.

 Huỳnh Văn

 Chương

01/01/1973

 Trường ĐH Huế

23.   

 PGS. TS.

 Nguyễn Thái

 An

 03/12/1966

 Trường ĐH Dược Hà Nội

      24.    PGS. TS    Phạm Văn    Quyết    20/02/1956    Trường ĐH KHXHNV - ĐHQGHN

25.   

 TS.

 Trần Đình

 Quang

09/08/1966

 Trường ĐH Vinh

26.   

 TS.

 Phạm Xuân

    Thanh

    

 Nguyên Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCL - Bộ GD&ĐT

27.   

 TS. 

 Nguyễn Thị Thu

 Hà A

 28/9/1961

 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

28.   

 TS.

 Nguyễn Thị Thu 

 Hà B

    

 Nguyên CVCC, Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT

29.   

 TS.

 Lê Huy

 Tùng

    

 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

30.   

 TS.

 Phạm Lê

 Cường

28/11/1979

 Trường ĐH Vinh

31.   

 TS.

 Nguyễn Anh

 Dũng

12/11/1977

 Trường ĐH Vinh

32.   

 TS.

 Trần Ái 

 Cầm

14/12/1975

 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

33.   

 TS.

 Nguyễn Văn

 Tuấn

06/06/1981

 Trường ĐH Vinh

34.   

 TS.

 Nguyễn   Thành

 Vinh

25/07/1974

 Trường ĐH Vinh

35.   

 TS.

 Hồ Sỹ

 Tân

25/08/1976

 Trường Đại học Điện Lực

36.   

 TS.

 Nguyễn Hữu

 Quý

20/11/1979

 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

37.   

 TS.

 Nguyễn Văn

 Đức

16/04/1980

 Đại học Nông Lâm Huế

38.   

 TS.

 Thiều Đình

 Phong

01/11/1983

 Trường Đại học Vinh

39.   

 TS.

 Lê Thị Minh

 Xuân

07/01/1974

 Trường CĐSP TW Nha Trang

40.   

 TS.

 Lê Thế

 Cường

12/10/1979

 Trường ĐH Vinh

41.   

 TS.

 Nguyễn Ngọc

 Hiếu

22/09/1980

 Trường ĐH Vinh

42.   

 TS.

 Nguyễn Mạnh

 Hùng

06/12/1975

 Trường ĐH Vinh

43.   

 TS.

 Đinh Phan

 Khôi

16/07/1971

 Trường ĐH Vinh

44.   

 TS.

 Lê Văn

 Minh

20/10/1971

 Trường ĐH Vinh

45.   

 TS.

 Trần Bá

 Tiến

02/11/1972

 Trường ĐH Vinh

46.   

 TS.

 Nguyễn Văn

 Trung

08/02/1978

 Trường ĐH Vinh

47.   

 ThS.

 Nguyễn Đình

 Huy

26/04/1972

 Trường ĐH Vinh

48.   

 ThS.

 Hồ Nhã

 Phong

01/12/1973

 Trường Đại học An Giang

49.   

 ThS.

 Giản Hoàng

 Anh

22/04/1984

 Trường ĐH Vinh

50.   

 ThS.

 Đinh Thị Hải

 Bình

19/01/1979

 Trường ĐH Vinh

51.   

 ThS.

 Lê Công

 Đức

08/08/1982

 Trường ĐH Vinh

52.   

 ThS.

 Nguyễn Quốc

 Dũng

06/12/1974

 Trường ĐH Vinh

53.   

 ThS.

 Nguyễn Thị

 Thanh

01/05/1978

 Trường ĐH Vinh

54.   

 ThS.

 Nguyễn Thị

 Minh

 22/4/1980

 Trường ĐH Vinh

55.   

 ThS.

 Phan Hùng

 Thư

09/07/1978

 Trường ĐH Vinh

56.   

 ThS.

 Tạ Văn 

 Thành

 12/4/1984

 Học viện phụ nữ Việt Nam