DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN VU-CEA

TT Học hàm/ Học vị Họ  tên Ngày sinh Đơn vị công tác
 GS.TSKH. Bành Tiến  Long     Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 GS.TSKH.  Đặng Ứng  Vận 27/3/1945 Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình
3  GS.TS.  Đinh Xuân  Khoa 06/06/1960  Trường ĐH Vinh
4  GS.TS.  Nguyễn Hữu  Đức 15/12/1958  Trường ĐHQG Hà Nội
5  GS.TS  Nguyễn  Lộc    Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
6  GS. TS.  Hoàng Bá  Thịnh 14/02/1956  ĐH KHXH&NV Hà Nội
 7 PGS.TS. Trần Thị  Hà 23/10/1955 Nguyên Vụ trưởng Vụ GDĐH
 8 PGS.TS. Bùi Duy  Cam 20/12/1953 Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN
9  PGS.TS.  Ngô Đình  Phương 03/09/1958  Trường ĐH Vinh
10  PGS.TS.  Nguyễn Hoa  Du 28/11/1968  Trường ĐH Vinh
11  PGS.TS.  Nguyễn Huy  Bằng 26/01/1977  Trường ĐH Vinh
12  PGS.TS.  Mai Văn  Chung 16/11/1976  Trường ĐH Vinh
13  PGS. TS.  Dương Thị Kim  Oanh 21/09/1976  Trường ĐH SPKT tp HCM
14  PGS. TS.  Nguyễn Thu  Thủy 02/02/1975  Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
15  PGS. TS.  Đỗ Thị Thúy  Hằng 12/10/1963  Học Viện Quản lý Giáo dục
16  PGS. TS.  Đặng Văn  Hoài 18/03/1968  Đại Học Y Dược TP HCM
17  PGS. TS.  Nguyễn Duy  Phương 12/07/1966  Đại học Luật - Đại học Huế
18  PGS. TS.  Lê Thị  Tuyết 03/01/1962  Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
19  PGS.TS.  Lê Đức  Giang 18/06/1976  Trường ĐH Vinh
20  PGS.TS.  Nguyễn Thị  Nhị 30/10/1976  Trường ĐH Vinh
21  PGS.TS.  Nguyễn Văn  Phú 10/03/1972  Trường ĐH Vinh
22  PGS.TS.  Nguyễn Văn  Long 30/04/1963  Trường ĐH GTVT
23  PGS.TS.   Huỳnh Văn  Chương 01/01/1973  Trường ĐH Huế
24  TS.  Trần Đình  Quang 09/08/1966  Trường ĐH Vinh
25 TS. Phạm Xuân    Thanh     Nguyên Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCL - Bộ GD&ĐT
 26 TS. Nguyễn Thị Thu  Hà     Nguyên CVCC, Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT
27 TS. Lê Duy Tùng     Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
28  TS.  Phạm Lê  Cường 28/11/1979  Trường ĐH Vinh
29  TS.  Nguyễn Anh  Dũng 12/11/1977  Trường ĐH Vinh
30 TS. Trần Ái  Cầm14/12/1975 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
31  TS.  Nguyễn Văn  Tuấn 06/06/1981  Trường ĐH Vinh
32  TS.  Nguyễn   Thành  Vinh 25/07/1974  Trường ĐH Vinh
33  TS.  Hồ Sỹ  Tân 25/08/1976  Trường Đại học Điện Lực
34  TS.  Nguyễn Hữu  Quý 20/11/1979  Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
35  TS.  Nguyễn Văn  Đức 16/04/1980  Đại học Nông Lâm Huế
36  TS.  Thiều Đình  Phong 01/11/1983  Trường Đại học Vinh
37  TS.  Lê Thị Minh  Xuân 07/01/1974  Trường CĐSP TW Nha Trang
38  TS.  Lê Thế  Cường 12/10/1979  Trường ĐH Vinh
39  TS.  Nguyễn Ngọc  Hiếu 22/09/1980  Trường ĐH Vinh
40  TS.  Nguyễn Mạnh  Hùng 06/12/1975  Trường ĐH Vinh
41  TS.  Đinh Phan  Khôi 16/07/1971  Trường ĐH Vinh
42  TS.  Lê Văn  Minh 20/10/1971  Trường ĐH Vinh
43  TS.  Trần Bá  Tiến 02/11/1972  Trường ĐH Vinh
44  TS.  Nguyễn Văn  Trung 08/02/1978  Trường ĐH Vinh
45  ThS.  Nguyễn Đình  Huy 26/04/1972  Trường ĐH Vinh
46  ThS.  Hồ Nhã  Phong 01/12/1973  Trường Đại học An Giang
47  ThS.  Giản Hoàng  Anh 22/04/1984  Trường ĐH Vinh
48  ThS.  Đinh Thị Hải  Bình 19/01/1979  Trường ĐH Vinh
49  ThS.  Lê Công  Đức 08/08/1982  Trường ĐH Vinh
50  ThS.  Nguyễn Quốc  Dũng 06/12/1974  Trường ĐH Vinh
51  ThS.  Nguyễn Thị  Thanh 01/05/1978  Trường ĐH Vinh
52 ThS. Nguyễn Thị Minh 22/4/1980 Trường ĐH Vinh
53  ThS.  Phan Hùng  Thư 09/07/1978  Trường ĐH Vinh
54 ThS. Tạ Văn  Thành 12/4/1984 Học viện phụ nữ Việt Nam