DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIM ĐỊNH CHT LƯỢNG GIÁO DỤC

NHIỆM KÌ 2018 - 2023

(Kèm theo Quyết định s06/QĐ-KĐCLĐHV ngày     tháng năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, cơ quan công tác

Nhiệm vụ

1

TS. Trần Đình Quang

Giám đốc,

Trung tâm KĐCLGD - Trường ĐHV

Chủ tịch

2

PGS.TS. Mai Văn Chung

Phó Giám đốc,

Trung tâm KĐCLGD - Trường ĐHV

Thư kí

3

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Hiệu trưởng,
Trường Đại học Vinh

Cố vấn

4

GS. Mai Trọng Nhuận

Nguyên Giám đốc,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cố vấn

5

TS. Phạm Xuân Thanh

Nguyên Phó Cục trưởng,

Cục QLCL, Bộ GD&ĐT

Cố vấn

6

TS. Hoàng Đức Minh

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục, Bộ GD&ĐT

Ủy viên

7

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

8

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Phó Giám đốc 

Đại học Huế

Ủy viên

9

PGS.TS. Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học Vinh

Ủy viên

10

GS.TS. Nguyễn Lộc

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ủy viên

11

TS. LS. Nguyễn Trọng Hải

Trưởng Văn phòng Luật sư Trọng Hải & Cộng sự

Ủy viên

 

n định danh sách gồm 1người./.