Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh

 Add:     Tầng 2, Tòa nhà Khảo thí - Trường Đại học Vinh - số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

 Tel:         023 8868 8866         

 Email:     kdclgdvinh@gmail.com; cea@vinhuni.edu.vn

 Website: http://cea.vinhuni.edu.vn