TT

Tên Chương trình đào tạo

Trình độ

Kết quả đánhgiáchất lượng

Giấy chứng nhận

Hạn nộpBC giữa kỳ

Nộp

BC giữa kỳ

 

Trường ĐH Hòa Bình

 

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

Đại học

10/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

2

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

11/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

3

Thiết kế đồ họa

Đại học

12/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 

 

 

 

 

4

Kỹ thuật Mỏ

Đại học

13/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

5

Kỹ thuật Tuyển khoáng

Đại học

14/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

6

KT Trắc địa - Bản đồ

Đại học

15/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

7

Kỹ thuật Dầu khí

Đại học

16/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

8

Công nghệ thông tin

Đại học

17/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

9

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

18/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

10

Kỹ thuật Môi trường

Đại học

19/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

 

Trường ĐH KT-TC TP. HCM

 

 

 

 

 

11

Quản trị kinh doanh

Đại học

20/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

12

Ngôn ngữ Anh

Đại học

21/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐHPhan Thiết

 

 

 

 

 

13

Công nghệ thông tin

Đại học

22/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

14

Ngôn ngữ Anh

Đại học

23/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

15

Quản trị kinh doanh

Đại học

24/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

16

Quản trị khách sạn

Đại học

25/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐHCNĐồng Nai

 

 

 

 

 

17

Công nghệ thông tin

Đại học

26/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

18

Kế toán

Đại học

27/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

19

Quản trị DV DL&LH

Đại học

28/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐHThủ Dầu Một

 

 

 

 

 

20

Ngôn ngữ Anh

Đại học

29/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

21

Luật

Đại học

30/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

22

Giáo dục học

Đại học

31/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

23

Quản lý TN & MT

Đại học

32/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐHSài Gòn

 

 

 

 

 

24

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

33/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

25

Luật

Đại học

34/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

26

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

35/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐHHà Nội

 

 

 

 

 

27

Ngôn ngữ Anh

Đại học

36/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

28

Ngôn ngữ Đức

Đại học

37/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

29

Ngôn ngữ Pháp

Đại học

38/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

 

 

Trường ĐH Phenikaa

 

 

 

 

 

30

Điều dưỡng

Đại học

39/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

31

Dược học

Đại học

40/NQ-HDKĐCLV

Xem

11/2023

 

32

Ngôn ngữ Anh

Đại học

41/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

33

Kế toán

Đại học

42/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

34

Quản trị kinh doanh

Đại học

43/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

 

Trường ĐH KT-TC TP. HCM

 

 

 

 

 

35

Kế toán

Đại học

44/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

36

Luật Kinh tế

Đại học

45/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

 

HUTECH

 

 

 

 

 

37

Kỹ thuật Cơ khí

Đại học

47/NQ-HĐKDCLV

Xem

11/2023

 

38

Luật Kinh tế

Đại học

48/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

39

Quản trị DV DL&LH

Đại học

49/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

40

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

50/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

41

Thiết kế thời trang

Đại học

51/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

42

Công nghệ KT Ô tô

Đại học

52/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

 

Trường ĐH Hoa Lư

 

 

 

 

 

43

Giáo dục Mầm non

Đại học

53/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

44

Kế toán

Đại học

54/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

 

Trường ĐH Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

45

Kiến trúc

Đại học

55/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

46

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

56/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

47

Công tác xã hội

Đại học

57/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

 

 

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

 

48

Công nghệ sinh học

Đại học

58/NQ-HĐKĐCLV

Xem

 

 

49

Công nghệ thông tin

Đại học

59/NĐ-HĐKĐCLV

Xem

 

 

50

Tâm lý học

Đại học

60/NQ-HĐKĐCLV

Xem

 

 

 

Trường ĐH Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

51

Lâm sinh

Đại học

64/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

52

Công nghệ sinh học

Đại học

65/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

53

Công nghệ CBLS

Đại học

66/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

54

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

67/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

 

Trường ĐHGD-ĐHQGHN

 

 

 

 

 

55

Sư pham Hóa học

Đại học

68/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

56

Sư phạm Lịch sử

Đại học

69/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

57

Sư pham Sinh học

Đại học

70/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

58

Sư phạm Vật lý

Đại học

71/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

 

59

Kinh doanh quốc tế

Đại học

72/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

60

Kinh tế học

Đại học

73/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

61

QLC&CS bằng tiếng Anh

Đại học

74/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024