TT

Tên Chương trình đào tạo

Trình độ

Kết quả đánhgiáchất lượng

Giấy chứng nhận

Hạn nộpBC giữa kỳ

NộpBC giữa kỳ

 

NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

Trường ĐH Hòa Bình

 

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

Đại học

10/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

ĐN

2

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

11/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

ĐN

3

Thiết kế đồ họa

Đại học

12/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

ĐN

 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 

 

 

 

 

4

Kỹ thuật Mỏ

Đại học

13/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

5

Kỹ thuật Tuyển khoáng

Đại học

14/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

6

KT Trắc địa - Bản đồ

Đại học

15/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

7

Kỹ thuật Dầu khí

Đại học

16/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

8

Công nghệ thông tin

Đại học

17/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

9

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

18/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

10

Kỹ thuật Môi trường

Đại học

19/NQ-HĐKĐCLV

Xem

06/2023

 

 

NĂM 2021

 

 

 

 

 

 

Trường ĐH KT-TC TP. HCM

 

 

 

 

 

11

Quản trị kinh doanh

Đại học

20/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

12

Ngôn ngữ Anh

Đại học

21/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐHPhan Thiết

 

 

 

 

 

13

Công nghệ thông tin

Đại học

22/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

14

Ngôn ngữ Anh

Đại học

23/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

15

Quản trị kinh doanh

Đại học

24/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

16

Quản trị khách sạn

Đại học

25/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐHCNĐồng Nai

 

 

 

 

 

17

Công nghệ thông tin

Đại học

26/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

18

Kế toán

Đại học

27/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

19

Quản trị DV DL&LH

Đại học

28/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐHThủ Dầu Một

 

 

 

 

 

20

Ngôn ngữ Anh

Đại học

29/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

21

Luật

Đại học

30/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

22

Giáo dục học

Đại học

31/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

23

Quản lý TN & MT

Đại học

32/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐHSài Gòn

 

 

 

 

 

24

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

33/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

25

Luật

Đại học

34/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

26

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

35/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐHHà Nội

 

 

 

 

 

27

Ngôn ngữ Anh

Đại học

36/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

28

Ngôn ngữ Đức

Đại học

37/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

29

Ngôn ngữ Pháp

Đại học

38/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2023

ĐN

 

Trường ĐH Phenikaa

 

 

 

 

 

30

Điều dưỡng

Đại học

39/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

31

Dược học

Đại học

40/NQ-HDKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

32

Ngôn ngữ Anh

Đại học

41/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

33

Kế toán

Đại học

42/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

34

Quản trị kinh doanh

Đại học

43/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

Trường ĐH KT-TC TP. HCM

 

 

 

 

 

35

Kế toán

Đại học

44/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

36

Luật Kinh tế

Đại học

45/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

HUTECH

 

 

 

 

 

37

Kỹ thuật Cơ khí

Đại học

47/NQ-HĐKDCLV

Xem

11/2023

ĐN

38

Luật Kinh tế

Đại học

48/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

39

Quản trị DV DL&LH

Đại học

49/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

40

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

50/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

41

Thiết kế thời trang

Đại học

51/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

42

Công nghệ KT Ô tô

Đại học

52/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

Trường ĐH Hoa Lư

 

 

 

 

 

43

Giáo dục Mầm non

Đại học

53/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

44

Kế toán

Đại học

54/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

Trường ĐH Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

45

Kiến trúc

Đại học

55/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

46

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

56/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

47

Công tác xã hội

Đại học

57/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

 

 

 

 

 

48

Công nghệ sinh học

Đại học

58/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

49

Công nghệ thông tin

Đại học

59/NĐ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

50

Tâm lý học

Đại học

60/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2023

ĐN

 

Trường ĐH Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

51

Lâm sinh

Đại học

64/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

52

Công nghệ sinh học

Đại học

65/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

53

Công nghệ CBLS

Đại học

66/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

54

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

67/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

 

Trường ĐHGD-ĐHQGHN

 

 

 

 

 

55

Sư pham Hóa học

Đại học

68/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

56

Sư phạm Lịch sử

Đại học

69/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

57

Sư pham Sinh học

Đại học

70/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

58

Sư phạm Vật lý

Đại học

71/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

ĐN

 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

 

59

Kinh doanh quốc tế

Đại học

72/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

60

Kinh tế học

Đại học

73/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

61

QLC&CS bằng tiếng Anh

Đại học

74/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2024

 

 

NĂM 2022

 

 

 

 

 

 

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

 

 

 

 

 

62

Giáo dục Tiểu học

Đại học

75/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

63

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

76/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

64

Quản lý giáo dục

Đại học

77/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

 

HV Báo chí và Tuyên Truyền

 

 

 

 

 

65

Triết học

Đại học

78/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

66

Quan hệ Công chúng

Đại học

79/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

67

Quan hệ Quốc tế

Đại học

80/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

68

Xã hội học

Đại học

81/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

 

ĐH Y tế Công cộng

 

 

 

 

 

69

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Đại học

82/NQ-HĐKĐCLV

Xem

07/2024

 

 

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

70

Quản trị nhân lực

Đại học

85/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

71

Quan hệ công chúng

Đại học

86/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

72

Kinh doanh quốc tế

Đại học

87/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

73

Quản trị khách sạn

Đại học

88/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

 

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

74

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đại học

95/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

75

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đại học

96/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

76

Công nghệ thông tin

Đại học

97/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

77

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

Đại học

98/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

 

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

78

Công nghệ Thực phẩm

Thạc sĩ

92/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

79

Kỹ thuật môi trường

Thạc sĩ

93/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

80

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

94/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 

 

 

 

 

81

Giáo dục Chính trị

Đại học

108/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

82

Giáo dục Tiểu học

Đại học

109/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

83

Sư phạm Lịch sử

Đại học

110/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

 

Trường Đại học Sài Gòn

 

 

 

 

 

84

Toán Ứng dụng

Đại học

89/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

85

Công nghệ thông tin

Đại học

90/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

86

Khoa học máy tính

Thạc sĩ

91/NQ-HĐKĐCLV

Xem

10/2024

 

 

Trường ĐH Hà Nội

 

 

 

 

 

87

Kế Toán

Đại học

102/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

88

Quản trị DV DL&LH

Đại học

103/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

 

Trường CĐ Cộng đồng

Kon Tum

 

 

 

 

 

89

Giáo dục Mầm non

111/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

 

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

90

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

104/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

91

Kỹ thuật xây dựng

Đại học

105/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

92

Luật Kinh tế

Đại học

106/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

93

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Đại học

107/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

 

94

Marketing

Đại học

99/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

95

Quản trị Khách sạn

Đại học

100/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

96

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Đại học

101/NQ-HĐKĐCLV

Xem

11/2024

 

 

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

 

 

 

 

 

97

Quản trị Kinh Doanh

Đại học

139/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

98

Kế Toán

Đại học

140/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

99

Ngôn Ngữ Anh

Đại học

141/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

100

Tài chính – Ngân hàng

Đại học

142/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

 

 

 

 

 

101

Kinh tế quốc tế

Đại học

112/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

102

Quản trị kinh doanh

Đại học

113/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

 

Trường ĐH Phan Thiết

 

 

 

 

 

103

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

135/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

104

Luật kinh tế

Đại học

136/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

105

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

137/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

106

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Đại học

138/NQ-HĐKĐCLV

Xem

01/2025

 

 

Trường ĐH Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

107

Công tác xã hội

Thạc sĩ

114/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

108

Quản lý giáo dục

Thạc sĩ

115/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

109

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

116/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

110

Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ

117/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

111

Văn học Việt Nam

Thạc sĩ

118/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

112

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

119/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

113

Quản lý công nghiệp

Đại học

120/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

114

Quản lý đất đai

Đại học

121/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

115

Quản lý Nhà nước

Đại học

122/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

 

Trường ĐH Hạ Long

 

 

 

 

 

116

Ngôn ngữ Anh

Đại học

130/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

117

Khoa học máy tính

Đại học

131/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

118

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Đại học

132/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

 

 

 

 

119

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Đại học

123/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

120

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Đại học

124/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

121

Quản trị nhân lực

Đại học

125/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

122

Công nghệ dệt, may

Đại học

126/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

 

Trường ĐH Đông Á

 

 

 

 

 

123

Kế toán

Đại học

127/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

124

Ngôn ngữ Anh

Đại học

128/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

125

Quản trị kinh doanh

Đại học

129/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2025

 

 

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

 

 

 

 

 

126

Kế toán

Đại học

146/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2025

 

127

Quản trị kinh doanh

Đại học

147/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2025

 

 

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGTPHCM

 

 

 

 

 

128

Ngôn ngữ Nga

Đại học

144/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2025

 

129

Đô thị học

Đại học

145/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2025

 

 

NĂM 2023

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

 

 

 

 

 

130

Luật kinh tế

Đại học

148/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

131

Dược học

Đại học

149/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

HUTECH

 

 

 

 

 

132

Công nghệ thông tin

Thạc sĩ

150/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

133

Kế toán

Thạc sĩ

151/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

134

Kĩ thuật điện

Thạc sĩ

152/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

135

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

153/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

Trường Đại học Hòa Bình

 

 

 

 

 

136

Kế toán

Đại học

155/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

137

Quan hệ công chúng

Đại học

156/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

138

Quản lý kinh tế

Thạc sĩ

157/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

139

Quản trị kinh doanh

Đại học

158/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

 

 

 

 

 

140

Giáo dục mầm non

Đại học

159/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

141

Quản lý Nhà nước

Đại học

160/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

142

Sư phạm âm nhạc

Đại học

161/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

143

Sư phạm mỹ thuật

Đại học

162/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

HV Báo chí và Tuyên Truyền

 

 

 

 

 

144

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đại học

164/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

145

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại học

165/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

146

Kinh tế chính trị

Đại học

166/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

147

Ngôn ngữ Anh

Đại học

167/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

148

Quảng cáo

Đại học

168/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

149

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Đại học

169/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

150

Xuất bản - Biên tập xuất bản

 

170/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

 

 

 

 

151

Công nghệ kĩ thuật Ô tô

Đại học

171/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

152

Quản lý kinh tế

Thạc sĩ

172/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

153

Quản trị kinh doanh

Đại học

173/NQ-HĐKĐCLV

Xem

08/2025

 

 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 

 

 

 

 

154

Kỹ thuật điện

Đại học

175/NQ-HĐKĐCLV

Xem

09/2025

 

155

Kỹ thuật cơ khí

Đại học

176/NQ-HĐKĐCLV

Xem

09/2025

 

156

Quản lý đất đai

Đại học

177/NQ-HĐKĐCLV

Xem

09/2025

 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

157

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Đại học

178/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

158

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

179/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

159

Ngôn ngữ Nhật

Đại học

180/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

160

Ngôn ngữ Pháp

Đại học

181/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Công đoàn

 

 

 

 

 

161

Kế toán

Thạc sĩ

182/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

162

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

183/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

163

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Thạc sĩ

184/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

164

Quản trị nhân lực

Thạc sĩ

185/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

165

Xã hội học

Thạc sĩ

186/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

166

Hệ thống thông tin

Đại học

187/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

167

Quản lý đất đai

Đại học

188/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

168

Quản trị kinh doanh

Đại học

189/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Hoa Lư

 

 

 

 

 

169

Giáo dục tiểu học

Đại học

190/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

170

Quản trị kinh doanh

Đại học

191/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Quảng Bình

 

 

 

 

 

171

Công nghê thông tin

Đại học

192/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

172

Giáo dục Tiểu học

Đại học

193/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

173

Ngôn ngữ Anh

Đại học

194/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

174

Quản trị kinh doanh

Đại học

195/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

 

 

 

 

 

175

Giáo dục Công dân

Đại học

196/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

176

Giáo dục Mầm non

Đại học

197/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

177

Ngôn ngữ Anh

Đại học

198/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

178

Việt Nam học

Đại học

199/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Trường Đại học Hạ Long

 

 

 

 

 

179

Ngôn ngữ Nhật Bản

Đại học

200/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

180

Ngôn ngữ Trung Quốc

Đại học

201/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

181

Quản lý Tài nguyên và môi trường

Đại học

202/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

182

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Đại học

203/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

183

Quản trị khách sạn

Đại học

204/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

184

Nuôi trồng thủy sản

Đại học

205/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

185

Quản lý văn hóa

Đại học

206/NQ-HĐKĐCLV

Xem

02/2026

 

 

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng

 

 

 

 

 

186

Khoa học và kỹ thuật máy tính

Đại học

207/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

187

Khoa học y sinh

Đại học

208/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

188

Quản trị và kinh doanh quốc tế

Đại học

209/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

 

Trường Đại học Thái Bình Dương

 

 

 

 

 

189

Du lịch

Đại học

210/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

190

Luật

Đại học

211/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

191

Quản trị kinh doanh

Đại học

212/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

 

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

 

 

 

 

 

192

Công nghệ thông tin

Đại học

213/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

193

Tài chính - Ngân hàng

Đại học

214/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 

 

 

 

 

194

Kế toán

Đại học

215/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

195

Quản trị kinh doanh

Đại học

216/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

196

Thú y

Đại học

217/NQ-HĐKĐCLV

Xem

04/2026

 

 

Trường Đại học Văn Lang

 

 

 

 

 

197

Kiến trúc

Thạc sĩ

218/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

198

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

219/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

199

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

220/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

200

Khoa học thư viện

Thạc sĩ

221/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

201

Văn học Việt Nam

Thạc sĩ

222/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

202

Ngôn ngữ học

Đại học

223/NQ-HĐKĐCLV

Xem

05/2026

 

203

Công tác xã hội

Thạc sĩ

225/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

 

NĂM 2024

 

 

 

 

 

 

Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

 

 

 

 

 

204

Luật

 

228/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

205

Ngôn ngữ Anh

 

229/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

206

Quản trị khách sạn

 

230/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

207

Thanh nhạc

 

231/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

208

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Đại học

232/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

209

Sư phạm Tiếng Nhật

Đại học

233/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

210

Sư phạm Tiếng Hàn Quốc

Đại học

234/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

211

Sư phạm Tiếng Đức

Đại học

235/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

212

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học

236/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

 

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

 

 

 

 

 

213

Dược học

Đại học

237/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

214

Thuỷ văn học

Đại học

238/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

215

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Đại học

239/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

216

Kỹ thuật cấp thoát nước

Đại học

240/NQ-HĐKĐCLV

Xem

9/2026

 

 

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 

 

 

 

217

Hệ thống thông tin quản lý

Đại học

241/NQ-HĐKĐCLV

 

 

 

218

Tin học và Kỹ thuật máy tính

Đại học

242/NQ-HĐKĐCLV

 

 

 

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

 

 

 

 

 

219

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học

243/NQ-HĐKĐCLV

 

 

 

220

Quản trị khách sạn

Đại học

244/NQ-HĐKĐCLV

 

 

 

221

Quản trị kinh doanh

Đại học

245/NQ-HĐKĐCLV

 

 

 

222

Logictics và Quản lý chuỗi cung ứng

Đại học

246/NQ-HĐKĐCLV