ThS. Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0911 166 958

Email: nguyenthitrathanh@gmail.comTrưởng phòng


 

TS. Trần Đình Quang

Điện thoại: 097 6655 858

Email:quang.tran@vinhuni.edu.vn

tdquangv@gmail.com

Thông tin thêm:XemThành viên


 

 Trần Quyết Thắng

Điện thoại: 0973823616

Email:thangtq.dhv@gmail.comThành viên

  

ThS. Võ Công Dũng

Điện thoại:0915 027 562

Email: dungvc1980@gmail.com

dungvc@vinhuni.edu.vn

 Thành viên
 

 ThS. Bùi Thị Hương Sen

Điện thoại: 0903 224 527

Email: huongsenbui74@gmail.com

 


 

ThS. Nguyễn Công Hoàng

Điện thoại: 0985 855 585

Email: hoangnguyen1508@gmail.comThành viên


 

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0983.598488

Email: hien@gmail.comThành viên