Sau khi hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, Trường Đại học Thành Đông đã tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh việc cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời tích cực chuẩn bị các công việc cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

Sáng ngày 11/7/2020, Trường Đại học Thành Đông đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm KĐCLGD - ĐHV) tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ hoạt động khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thành Đông giai đoạn 2015 - 2019.

            Tham dự hoạt động khảo sát sơ bộ, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHV có  TS. Trần Đình Quang - Giám đốc đồng thời là Thư ký của Đoàn. Về phía Đoàn Đánh giá ngoài (ĐGN) có GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn và TS. Vương Thị Minh Châu - Thành viên của Đoàn.

            Về phía Trường Đại học Thành Đông có PGS. TS. Lê Văn Hùng - Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Hội đồng trường, Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá; Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể và đại diện sinh viên, học viên của Nhà trường.

            Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đã dành thời gian khảo sát thực tế khuôn viên của Nhà trường; điều kiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên. Đồng thời, Đoàn đã kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị cho hoạt động khảo sát chính thức; hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá ngoài của Nhà trường.


Đoàn ĐGN quan sát thực tế và kiểm tra sơ bộ hồ sơ, minh chứng


Tại phiên họp với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng Tự đánh giá và đại diện các đơn vị chức năng, Đoàn ĐGN đã nghe giới thiệu tổng quan về Trường và báo cáo quá trình tự đánh giá; Đoàn thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, đồng thời trao đổi, thống nhất với Trường về nguyên tắc làm việc của Đoàn; thời gian diễn ra hoạt động khảo sát chính thức; bổ sung các tài liệu, hồ sơ, minh chứng; thống nhất về thành phần, số lượng phỏng vấn các bên liên quan.Đại diện Lãnh đạo Nhà trường giới thiệu tổng quan về Trường và báo cáo quá trình tự đánh giá


Đoàn ĐGN và Lãnh đạo Nhà trường trao đổi, thống nhất các hoạt động

phục vụ đợt khảo sát chính thức


            Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Trưởng đoàn ĐGN và Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN Trường Đại học Thành Đông.
Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thành Đông sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 05/8/2020.